Meny

Godt, trygt nyttår!

Starten på et nytt år er definitivt verdt å feire, men det trenger ikke å gå på helsa løs.

Da forbudet mot pinneraketter trådde i kraft nyttårsaften 2008/2009, så man nedgang i alvorlige ulykker og skader (VG). Man så imidlertid kun en moderat nedgang i øyeskader, og i løpet av et par år begynte statistikken å gå feil vei igjen.

Dette illustrerer tydelig hvor viktig det fortsatt er å tenke på sikkerheten på festdagen. Følg disse reglene:

«HUSK! Hvis du sender opp fyrverkeri før kl 18.00, bryter du loven.»

Sikkerhetsregler for forsvarlig bruk av fyrverkeri

  1. Å sende opp fyrverkeri er kun lovlig uten spesialtillatelse på nyttårsaften. De fleste steder gjelder forbudet frem til kl. 18.00 31. januar. Deretter er forsvarlig bruk tillatt frem til kl. 02.00 1. januar. Sender man opp fyrverkeri utenfor disse tidspunktene bryter man loven.
  2. Unngå veldig billig fyrverkeri da faren for produksjonsfeil er større for de aller billigste produktene. Velg et utsalgssted som er sertifisert av Norsk brannvernforening.
  3. Les alltid bruksanvisningen før du tenner lunta.
  4. Fyrverkeri skal plasseres på et plant, vannrett underlag, med tilstrekkelig med fritt rom rundt. Unngå hindringer og aldri bruk fyrverkeri i sterk vind. Tenn lunten nedbøyd med strak arm, og forflytt deg hurtig unna etter antenning. Fyrverkeri må ikke under noen omstendighet rettes mot folkemengder eller enkeltpersoner.
  5. Fyrverkeri skal absolutt aldri skytes opp mens man holder det i hendene.
  6. Fyrverkeri skal oppbevares utenfor rekkevidde for barn. For fyrverkeri i kategori 1 (lav risiko og minimalt støynivå) er aldersgrensen 12 år. For alt øvrig fyrverkeri er aldersgrensen 18 år. Barn under 12 år kan bruke stjerneskudd, men kun under oppsyn av voksne.
  7. Bruk alltid vernebriller når du skal sende opp fyrverkeri.
  8. Bruk aldri fyrverkeri når du er påvirket av alkohol eller narkotiske stoffer.
  9. Hvis du opplever at fyrverkeriet ikke antenner eller skytes opp på rett måte, skal du la de aktuelle produktene være i fred i minst 30 minutter. Forsøk aldri å tenne lunten en andre gang. Defekt fyrverkeri tas med tilbake til utsalgsstedet.
  10. Vis omsorg og hensyn når de skal sende opp fyrverkeri, både med tanke på andre mennesker og husdyr.
Kilder: DSB / Sikker hverdag / Svea
Husk sikkerheten på nyttårsaften! Ikke tenn lunten før du er langt nok unna.